info@p2o.nl

Diversiteit & Participatie

P2O heeft meerdere projecten gedaan rond participatie en diversiteit. In 2007 is Drive-netwerk opgericht, hèt carrièrenetwerk voor talent met een handicap of chronische aandoening. Hiermee probeert Christianne van Triest werkgevers en werknemers met een arbeidshandicap bij elkaar te brengen.
In 2010 heeft Christianne gewerkt aan een pilot ‘werken naar vermogen’ bij de gemeente Amersfoort.
Als geen ander weet Christianne hoe blij je wordt als je mét een handicap kunt participeren op de arbeidsmarkt. Met de combinatie van creativiteit en HRM-ervaring ontwikkeld P2O beleid.

Op dit moment heeft Christianne met Drive-netwerk, het REA College en de Wasstraat-van-je-toekomst een subsidieaanvraag gedaan voor de WorkingClass in de gemeente Utrecht. Een inspirerende intervisiegroep voor jonge mensen met een handicap die samen en met elkaar op zoek gaan naar passend werk.

Hoe kan P2O u helpen bij het vergroten van de participatie en diversiteit binnen uw organisatie?

Enkele voorbeelden:
Uitvoeren afspraken in het Sociaal akkoord
Voorlopig wordt de participatiewet ingevoerd zonder het beruchte quotum. In het sociaal akkoord zijn wel getallen opgenomen die bereikt moeten worden om het quotum ook definitief te kunnen vermijden. Ook uw organisatie zal hierin een steen bij moeten dragen.

Welke consequenties heeft dat voor uw organisatie? Hoe werft u nieuwe medewerkers die passen in deze cijfers? Wanneer u voornamelijk hoog opgeleid personeel in dienst heeft, uw personeel fysiek en mentaal goed in orde moet zijn, hoe past u deze consequenties dan toe?

Adviestraject diversiteit en MVO (vormgeven en implementatie van beleid)
De markt vraagt om een divers personeelsbeleid. Ook het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt zich bezig met de ‘people’ kant. Hoe combineert u dat met de vraag om meer mensen met een handicap in dienst te nemen? Hoe zorgt u dat dit een toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie? Hoe pakt u dat aan?

Implementeren en uitvoeren van gemaakte CAO-afspraken

Er zijn weer afspraken gemaakt in de CAO, die vragen om werkplekken voor mensen met een handicap. U wilt graag dat deze afspraken niet alleen voor de bühne worden gemaakt. Welke voorwaarden gelden er voor een geschikte werkplek? Welke functies/taken kunnen door mensen gedaan worden die een beperking hebben?

Vragen waar u zo geen antwoord op heeft. Laat P2O u helpen. P2O heeft de expertise in huis, faciliteert uw organisatie naar een plan van aanpak en werkt samen met een groot netwerk aan professionals. P2O kan de implementatie ook voor haar rekening nemen.

Meer lezen?
Challenging Recruitment, met links naar nieuws items.
Folder om uit te printen