info@p2o.nl

Meer en meer medewerkers worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheid, initiatief en ontwikkeling. Denk aan Het Nieuwe Werken maar ook het werken in nieuw samengestelde en soms kleinere teams na een reorganisatie. De organisatie waarin zij werken moet daarin wel kunnen faciliteren.

De Vrijbaanmethode helpt  bij de ontwikkeling van Empowerment van uw organisatie.

Met de quickscan onder alle lagen van het personeel en een terugkoppelingsmoment krijgt u een goed inzicht in de mate van empowermentgebieden van uw organisatie/team.

De ontwikkelingsmodules vormen een pakket van trainingen, consultaties en werkprogramma’s om de empowerende kwaliteit van de organisatie te versterken.

De Empowerende Omgeving is een initiatief van REA College Nederland, en wordt in samenwerking met hen onder andere door P2O uitgevoerd.

logovrijbaan