info@p2o.nl

De training
In twee tot vier sessies krijgen deelnemers aan deze training zelfinzicht en inzicht in hun kwaliteiten en competenties. Deze training kan ingezet worden voor verschillende doelgroepen en doelen: langdurig zieken (2e spoor), boventalligen die op korte termijn hun baan zullen verliezen en mensen die al langer uit het arbeidsproces zijn of nog geen werk hebben gehad. Deelnemers leren om weer in hun kracht komen, krijgen een realistisch beeld van mogelijkheden, leren hoe ze het proces aan moeten pakken en actiegericht aan de slag kunnen gaan.

Maatwerk
De training wordt samengesteld op basis van de leerdoelen van de deelnemers en is dus altijd maatwerk. Het telefonisch intakegesprek  is  dan ook een belangrijk onderdeel van deze training. In de training wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van deelnemers en wordt altijd een afwisselend programma aangeboden. Leren blijkt léuk te zijn! Online coaching wordt als onderdeel ingezet. Ook de Icare Professional beroepskeuzetest kan ingezet worden in de training danwel E-coaching.

Opdrachtgevers die bij P2O deze training hebben ingekocht:
Vivium zorggroep, Huizen (deze organisatie heeft de training opgenomen in het re-integratie traject voor medewerkers met een langdurig ziekte)
Achmea Amsterdam (binnen het mobiliteitscentrum kregen de deelnemers met een langdurige ziekte deze training aangeboden)
GGZ Nederland (boventallige en langdurig zieken kregen deze training aangeboden)

Opbrengst:
Hoewel soms met veel scepsis aan de training deelgenomen wordt, zijn alle medewerkers blij met deze investering. Gemiddeld 30% van de deelnemers heeft drie maanden na afloop van de sessies zicht op ander werk, studie of neemt vrijwillig ontslag. 40% Is hersteld of reïntegreerd binnen de organisatie. 30% Blijkt zo ziek te zijn dat de WIA de enige oplossing is, maar de medewerkers hebben daar dan veelal vrede mee, en er kan dan eerder WIA worden aangevraagd.

Mogelijkheden:
De training kan ook ingezet worden als  preventief middel bijvoorbeeld om mensen te motiveren om vanuit zichzelf uit te zien naar een andere baan in verband met voorziene inklimping van de organisatie, of wijzigen werkprocessen (outplacement).
Minimaal zes – maximaal 8 deelnemers
eventueel 1 live ontmoetingsmoment
Met inachtneming van uw budget wordt een training samengesteld en maakt P2O voor elke klant een offerte. P2O vindt het belangrijk dat de training voor iedereen beschikbaar is.