info@p2o.nl

Online coaching wordt steeds meer toegepast. Het heeft veel voordelen: het is laagdrempelig, tijdsefficiënt, het contact is een continue proces en de deelnemer heeft meer controle op het proces. online coaching is coaching via E-mail, de telefoon, videobellen of chat. P2O is een praktische coach en gebruikt coaching vooral om naar voren te kijken.

Vergroten van de effectiviteit van de trainingen of workshops
Deelnemers kunnen helpen bij het geleerde in bijvoorbeeld de workshops of trainingen in de praktijk te brengen kan de effectiviteit van de ingezette training/workshop vergroten.

MKB mogelijkheden
U heeft geen trainingsgroep maar wel medewerkers die de hulp van P2O goed kunnen gebruiken? Online coaching kan een oplossing bieden voor u.

Onderdeel van een workshop of training
De coaching bevordert de transitie van het geleerde in de training of workshop naar de dagelijkse praktijk.

Neem voor meer informatie over e-coaching contact op via christianne@p2o.nl,
Skype (christianne.van.triest).
Prijs wordt vastgesteld onder andere op basis van uw budget.