info@p2o.nl

Live-online Training en Workshops

P2O ontwikkelt diverse online trainingsonderdelen, waarmee vanuit de leerdoelen van elke deelnemer een training kan worden samengesteld. E-learning (online training) en online-coaching vinden virtueel plaats en kunnen voor iedere deelnemer apart worden ingekocht.

Het online werken heeft een vlucht genomen. Voor mensen die minder mobiel zijn, minder energie hebben is het online trainen en – coachen een groot voordeel. Online trainen en – coachen is ook qua kosten voordeliger.

De trainingen en workshops dienen ook als ontmoeting met anderen, deelnemers kunnen ook met elkaar ervaringen uitwisselen en een netwerk opbouwen. Doordat de trainingen zo op maat kunnen worden samengesteld, kunt u ook grip houden op de kosten per medewerker.

De mogelijkheden in 1 oogopslag? Klik om de volgende pagina te bekijken: Training en Coaching mogelijkheden van P2O

Het voordeel van een training ten opzichte van individuele coaching, is het samen met ‘gelijken’ delen van ervaringen en verhalen. Het leren van elkaar is krachtiger dan de tips van welke professional dan ook

De trainer, Christianne van Triest, is zelf lichamelijk gehandicapt van geboorte en kan heel goed meevoelen en juist ook iemand een stap verder helpen. Het ‘onder elkaar’ zijn geeft zoveel veiligheid dat de realiteit sneller aan het licht komt en er grotere stappen gemaakt kunnen worden dan in één-op-één gesprekken zonder ervaringsdeskundigheid.

De trainingen zijn gericht op ‘van-werk-naar-werk’ of werkbehoud en op de (leer) ontwikkeling van teams in organisaties. Dit met prettig gegeven trainingen en workshops, waar de leerdoelen van de deelnemers altijd leidend zijn aan het programma.programma. Ook uw budget is van belang bij het samenstellen van een programma. Workshops kunnen bijvoorbeeld bij een complete training ingekocht worden. Neem bijvoorbeeld de ‘Empowerment training’ en de workshop ‘Digitaal solliciteren’ of de workshop ‘Het Nieuwe Werken met Timemanagement’.

Bij uitzondering kan er ook een live-ontmoetingsmoment toegevoegd worden aan de training.

Trainingen op locatie
P2O is ook van plan om trainingen te organiseren in een “ander klimaat’, Tenerife.
Uw medewerkers komen daar helemaal los van de thuis- en werksituatie, de workshops zijn intensief maar er is ook meer ruimte om echt te reflecteren, te verwerken en tot nieuwe inzichten te komen.

Verder:
Heeft u andere leerbehoeften, behoefte aan een open inschrijving of wilt u meer weten over de workshops en trainingen op Tenerife? Neem contact op met Christianne van Triest.

Folder om uit te printen