info@p2o.nl

P2O aangesloten bij Fit For Work – Nederland

Fit for Work wil dat ondernemingen en hun vertegenwoordigers, de managers arbeidsparticipatie van mensen met spier- en gewrichtsaandoeninge faciliteren. Ten bate van zichzelf, de onderneming en de werknemer. Daarvoor bieden we hen handvatten.

Werken als onderdeel en doel van de behandeling. Daar bieden we behandelaars , verpleegkundigen en andere hulpverleningen handreikingen en checklists voor.
Mensen met spier en gewrichtsklachten moeten er zelf ook werk van maken. We ondersteunen hen met:
informatie, instrumenten om hen sterker te maken en de inzet van deze coalitie.

Dat willen we bereiken met dit platform Fit for Work waarin belangrijke organisaties, onderzoekers en professionals samenwerken met belangenorganisaties en industrie.
En waarbij we gebruik maken van de internationaal breed georganiseerde Fit for Work Europe Coalition.

Fit for Work initieert onderzoek om wetenschappelijk onderbouwd het thema op de agenda te krijgen van onderzoekers, behandelaars, politiek en beleidsmakers. Naast het verspreiden van onderzoekresultaten maken stakeholdersbijeenkomsten onderdeel uit van het initiatief. 

Bij deze organisatie is P2O nu ook aangesloten. Als ervaringsdeskundige, P&O deskundige en ondernemer zal Christianne van Triest haar steentje bijdragen aan de doelstelling.

Leave A Comment