info@p2o.nl

Expertmeeting Passend werk vinden voor langdurig zieke medewerkers

Er zijn nog 2 plaatsen vrij! Aanmelden op 06 53752856, Marcel van Unen, De Werkzaak. Kosten €25,–

Expertmeeting Passend werk vinden voor langdurig zieke medewerkers in ’t Meenthuis Blaricummermeent dinsdag 3 juni 2014 van 12.30 tot 15.30 uur.

Thema
Als mensen langdurig aan de kant staan vanwege ziekte, is het vaak lastig om ze te
herplaatsen in een passende functie. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan te
maken met persoonlijke omstandigheden of omstandigheden binnen de organisatie
(bijvoorbeeld door concrete bezuinigen, of het uit beeld raken van mensen of het niet weten
welke mogelijkheden er allemaal zijn om iemand te herplaatsen. De vraag die in deze
expertmeeting dan ook wordt behandeld is: Hoe zorg ik (als P&O er of re-integratie
adviseur) er voor dat de langdurig zieke medewerkers in mijn organisatie, ander passend
werk vinden? In deze expertmeeting waarin we onze kennis en ervaring delen, werken we
samen toe naar concrete antwoorden.

Sponsoring
Deze expertmeeting wordt gesponsord door P2O Personeel & Projecten. De sponsor doet
zelf ook mee aan de meeting.

Datum en tijdstip
Dinsdag 3 juni 2014. Inloop mogelijk vanaf 12.30 uur.
We starten stipt om 13.00 uur en eindigen stipt om 15.30 uur.

Programma
12.30 Inloop en kennismaken
13.00 Warmdraaien
13.15 Brainstorm met verschillende denktechnieken
14.30 Conclusie en antwoord op de hoofdvraag
15.00 Nawoord door Christianne (P2O)
15.30 Einde meeting

Leave A Comment