info@p2o.nl

Expertmeeting Passend werk vinden voor langdurig zieke medewerkers

Er zijn nog 2 plaatsen vrij! Aanmelden op 06 53752856, Marcel van Unen, De Werkzaak. Kosten €25,–

Expertmeeting Passend werk vinden voor langdurig zieke medewerkers in ’t Meenthuis Blaricummermeent dinsdag 3 juni 2014 van 12.30 tot 15.30 uur.

Thema
Als mensen langdurig aan de kant staan vanwege ziekte, is het vaak lastig om ze te
herplaatsen in een passende functie. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan te
maken met persoonlijke omstandigheden of omstandigheden binnen de organisatie
(bijvoorbeeld door concrete bezuinigen, of het uit beeld raken van mensen of het niet weten
welke mogelijkheden er allemaal zijn om iemand te herplaatsen. De vraag die in deze
expertmeeting dan ook wordt behandeld is: Hoe zorg ik (als P&O er of re-integratie
adviseur) er voor dat de langdurig zieke medewerkers in mijn organisatie, ander passend
werk vinden? In deze expertmeeting waarin we onze kennis en ervaring delen, werken we
samen toe naar concrete antwoorden.

Sponsoring
Deze expertmeeting wordt gesponsord door P2O Personeel & Projecten. De sponsor doet
zelf ook mee aan de meeting.

Datum en tijdstip
Dinsdag 3 juni 2014. Inloop mogelijk vanaf 12.30 uur.
We starten stipt om 13.00 uur en eindigen stipt om 15.30 uur.

Programma
12.30 Inloop en kennismaken
13.00 Warmdraaien
13.15 Brainstorm met verschillende denktechnieken
14.30 Conclusie en antwoord op de hoofdvraag
15.00 Nawoord door Christianne (P2O)
15.30 Einde meeting

P2O aangesloten bij Fit For Work – Nederland

Fit for Work wil dat ondernemingen en hun vertegenwoordigers, de managers arbeidsparticipatie van mensen met spier- en gewrichtsaandoeninge faciliteren. Ten bate van zichzelf, de onderneming en de werknemer. Daarvoor bieden we hen handvatten.

Werken als onderdeel en doel van de behandeling. Daar bieden we behandelaars , verpleegkundigen en andere hulpverleningen handreikingen en checklists voor.
Mensen met spier en gewrichtsklachten moeten er zelf ook werk van maken. We ondersteunen hen met:
informatie, instrumenten om hen sterker te maken en de inzet van deze coalitie.

Dat willen we bereiken met dit platform Fit for Work waarin belangrijke organisaties, onderzoekers en professionals samenwerken met belangenorganisaties en industrie.
En waarbij we gebruik maken van de internationaal breed georganiseerde Fit for Work Europe Coalition.

Fit for Work initieert onderzoek om wetenschappelijk onderbouwd het thema op de agenda te krijgen van onderzoekers, behandelaars, politiek en beleidsmakers. Naast het verspreiden van onderzoekresultaten maken stakeholdersbijeenkomsten onderdeel uit van het initiatief. 

Bij deze organisatie is P2O nu ook aangesloten. Als ervaringsdeskundige, P&O deskundige en ondernemer zal Christianne van Triest haar steentje bijdragen aan de doelstelling.

Ervaring van een opdrachtgever over het Empowerment-programma

Empowerment-Training voor re-integranten: Ontdekken welke kwaliteiten je nog meer in huis hebt

Erna van der Geer is hoofd van de centrale afdeling werving en re-integratie van Vivium Zorggroep. Zij schakelde Christianne van Triest in voor een empowermenttraining aan re-integranten.

Met je afdeling zorg je ervoor dat medewerkers die langdurig ziek zijn weer opnieuw aan het werk kunnen. Waar liepen jullie tegenaan?

“Met zo’n vierduizend medewerkers bieden wij onder meer woonzorg, verpleeghuiszorg en (gespecialiseerde) thuiszorg aan in de regio Gooi en Vechtstreek. Onze medewerkers kunnen na langdurige ziekte vaak niet terugkeren naar hun eigen werk, omdat het te zwaar geworden is. Ze moeten daarom op zoek naar ander passend werk, maar dat is voor veel medewerkers erg lastig. Ze zijn ooit opgeleid om in de zorg te werken en het kost veel moeite om die knop om te zetten. Het idee dat ze iets anders moeten gaan doen, maakt veel verzet los.

Gewoonlijk voeren we individuele gesprekken met onze medewerkers om hen in beweging te brengen, maar dat duurt erg lang. Sommigen kunnen we herplaatsen, anderen moeten buiten onze organisatie verder. Dat betekent dat ze niet alleen ander werk moeten gaan doen, maar ook afscheid moeten nemen van je vertrouwde werkkring. Dat kan het proces extra lastig maken.”

Wat heeft Christianne voor jullie gedaan?

“Christianne van Triest heeft inmiddels een aantal groepen een empowermenttraining gegeven. Deze medewerkers gingen daarbij op zoek naar hun kwaliteiten en deelden daarbij hun ervaringen. Iedereen heeft méér in huis dan alleen datgene waar hij of zij voor opgeleid is, maar je moet die kwaliteiten wel uit weten te pakken. Onze mensen ontvangen deze training zeer positief. Ze hebben hun richting bepaald waarin ze verder willen. Aansluitend geven we zelf een sollicitatietraining waarbij we naar geschikte vacatures gaan kijken.”

Wat heeft deze training jullie organisatie opgeleverd?

“De training brengt een grote versnelling teweeg in het hele proces. Gewoonlijk kost het mij en mijn collega maanden om mensen zover te krijgen dat ze in beweging komen. Vanwege deze meerwaarde hebben we de Empowerment training die Christianne van Triest geeft, opgenomen in het vaste traject wat medewerkers krijgen na 1 jaar ziekte.  Haar spontane manier van werken en haar charisma heeft daar zeker aan bijgedragen. Ze biedt ook nazorg en e-coaching.

De manier waarop Christianne met haar eigen lichamelijke beperkingen om weet te gaan, geeft extra betekenis aan de training. Onze medewerkers zagen: als zij het kan, kan ik het ook. Zij is een hefboom in het geheel.”

Is de training specifiek geschikt voor de zorg of breder toepasbaar?

“Het is toepasbaar op elk werkveld. Het gaat erom dat je de deur leert openzetten naar intrinsieke kwaliteiten waarvoor je niet opgeleid bent. Dat kan om een verpleegkundige gaan, maar ook om een lasser.”

Wat heeft je het meest verrast?

“Een van de medewerkers kon niet meer in de zorg werken en zette haar hakken in het zand. De training heeft bij haar voor een totale omslag gezorgd. Al per 1 juni begint ze daadwerkelijk in een andere baan als receptioniste en baliemedewerker. Dat is zo gaaf! Ik denk dat we datzelfde resultaat zelf op zijn vroegst aan het einde van dit jaar hadden bereikt.

Mensen die anders een hele tijd thuis hadden gezeten, kunnen op deze manier weer sneller ergens aan de slag. Ze realiseren zich dat ze zelf hun eigen instrument zijn om terug te keren op de arbeidsmarkt. Dat is werken naar vermogen.”

Empowermenttraining

Christianne van Triest heeft bij Vivium Zorggroep diverse malen een Empowermenttraining gegeven voor langdurig zieke medewerkers en mensen met loopbaanvragen. De incompany training bestaat uit drie sessies van drie uur met thuiswerkopdrachten en e-coaching.

Wilt u ook een training aanbieden bijvoorbeeld aan uw reintegranten of meer informatie? Neem dan contact op met Christianne van Triest, 06-29010291 of mail naar christianne@p2o.nl.

Drie sessies van drie uur, minimaal zes – maximaal twaalf deelnemers. Prijs: € 3.500 per groep.
Aanvullingen met extra workshops, e-learning modules en extra e-coaching? Zie de website www.p2o.nl onder trainingen.
Organisatie, lunch en drank, ruimte en materialen zijn voor rekening van de organisatie.

Aanbod:
Nieuwe klant? Bespreek de kortingsmogelijkheden met Christianne van Triest: 06 29010291
Ken je een organisatie die mogelijk baat heeft bij de diensten van P2O? Verwijs dan zeker door! Folder en info staat op de website. Mocht je  inspanning leiden tot een afspraak? Dan ontvang je een exemplaar van de Organizing Agenda 2014!  (ook handig voor mannen 😉

Tekst bewerkt van: amersfoortwerktnaarvermogen.wordpress.com

Het wás Mooi Weer!

Op 6 juni vond de eerste Mooi Weer! Bijeenkomst plaats. Het was letterlijk en figuurlijk Mooi Weer!

P2O heeft deze bijeenkomst georganiseerd.
Er zijn drie verschillende onderwerpen aanbod gekomen:
Challenging Recruitment
Empowerment bij langdurige ziekte en andere lastige situaties
Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verder hebben we het netwerken niet overgeslagen!

Op een heerlijke locatie in Zuilen, bij Utrecht, hebben we genoten van de zon. Het Mooie weer stond ook symbool voor optimisme, betrokkenheid en samen zijn. Velen van ons kenden elkaar niet, maar aan het einde van de middag was er een goede sfeer ontstaan, een sfeer van: we gaan er tegenaan!

Tegenaan? Ja, we gaan samen kijken naar oplossingen in plaats van alleen de problemen te noemen. We gaan aan de slag vanuit ons hart en omdat we het willen. Niet omdat het moet. Empowert en vanuit onze eigen kracht. In de organisaties zullen veranderingen plaatsvinden, omdat deze tijd daarom vraagt. Mensen met een arbeidsbeperking zullen meemoeten en -kunnen liften op deze verandering, eerst door zichzelf te laten zien.

In volgende blogs kunt u een uitgebreid verslag per workshop lezen.

Hieronder volgen enkele reacties van mensen die hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst. Onder de beste, leukste reactie verloot ik het boek van Anke de Jong: Van Overleven naar Zinvol leven, De draad weer ppakken na ziekte of ongeval.

Wellicht organiseert P2O binnenkort weer een Mooi Weer! bijeenkomst. Hou de site en LinkedIn in de gaten! Je bent, weer, van harte welkom!

IMG_2304

 

De Mooi weer! bijeenkomst heeft een andere locatie!

OLYMPUS DIGITAL CAMERASportkantine Zuilen
Burgemeester Norbuislaan 680
3555 EZ Utrecht
Tel: 030-2230572

Vanwege minder deelnemers dan aanvankelijk gedacht, hebben we besloten een andere locatie te kiezen.
Op deze locatie werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leren hier alle in’s en out’s van het horeca vak.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar!
Kijk op de oproep hoe je je nog kunt aanmelden!