info@p2o.nl

De SLIM-regeling, voor het MKB

Ondanks alles moeten organisaties blijven investeren in hun medewerkers.
Het Ministerie van SZW heeft de SLIM regeling gestart voor:
– Loopbaan-en ontwikkeladvies
– Onderzoek-en opleidingsbehoeften
– Stimuleringsmethodes of projecten ter bevordering van Duurzame inzetbaarheid.
Wij helpen graag bij de aanvraag van de subsidie.

Expertmeeting Passend werk vinden voor langdurig zieke medewerkers

Er zijn nog 2 plaatsen vrij! Aanmelden op 06 53752856, Marcel van Unen, De Werkzaak. Kosten €25,–

Expertmeeting Passend werk vinden voor langdurig zieke medewerkers in ’t Meenthuis Blaricummermeent dinsdag 3 juni 2014 van 12.30 tot 15.30 uur.

Thema
Als mensen langdurig aan de kant staan vanwege ziekte, is het vaak lastig om ze te
herplaatsen in een passende functie. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan te
maken met persoonlijke omstandigheden of omstandigheden binnen de organisatie
(bijvoorbeeld door concrete bezuinigen, of het uit beeld raken van mensen of het niet weten
welke mogelijkheden er allemaal zijn om iemand te herplaatsen. De vraag die in deze
expertmeeting dan ook wordt behandeld is: Hoe zorg ik (als P&O er of re-integratie
adviseur) er voor dat de langdurig zieke medewerkers in mijn organisatie, ander passend
werk vinden? In deze expertmeeting waarin we onze kennis en ervaring delen, werken we
samen toe naar concrete antwoorden.

Sponsoring
Deze expertmeeting wordt gesponsord door P2O Personeel & Projecten. De sponsor doet
zelf ook mee aan de meeting.

Datum en tijdstip
Dinsdag 3 juni 2014. Inloop mogelijk vanaf 12.30 uur.
We starten stipt om 13.00 uur en eindigen stipt om 15.30 uur.

Programma
12.30 Inloop en kennismaken
13.00 Warmdraaien
13.15 Brainstorm met verschillende denktechnieken
14.30 Conclusie en antwoord op de hoofdvraag
15.00 Nawoord door Christianne (P2O)
15.30 Einde meeting

P2O aangesloten bij Fit For Work – Nederland

Fit for Work wil dat ondernemingen en hun vertegenwoordigers, de managers arbeidsparticipatie van mensen met spier- en gewrichtsaandoeninge faciliteren. Ten bate van zichzelf, de onderneming en de werknemer. Daarvoor bieden we hen handvatten.

Werken als onderdeel en doel van de behandeling. Daar bieden we behandelaars , verpleegkundigen en andere hulpverleningen handreikingen en checklists voor.
Mensen met spier en gewrichtsklachten moeten er zelf ook werk van maken. We ondersteunen hen met:
informatie, instrumenten om hen sterker te maken en de inzet van deze coalitie.

Dat willen we bereiken met dit platform Fit for Work waarin belangrijke organisaties, onderzoekers en professionals samenwerken met belangenorganisaties en industrie.
En waarbij we gebruik maken van de internationaal breed georganiseerde Fit for Work Europe Coalition.

Fit for Work initieert onderzoek om wetenschappelijk onderbouwd het thema op de agenda te krijgen van onderzoekers, behandelaars, politiek en beleidsmakers. Naast het verspreiden van onderzoekresultaten maken stakeholdersbijeenkomsten onderdeel uit van het initiatief. 

Bij deze organisatie is P2O nu ook aangesloten. Als ervaringsdeskundige, P&O deskundige en ondernemer zal Christianne van Triest haar steentje bijdragen aan de doelstelling.

Virtueel Empowerment programma

Niet elke organisatie heeft groepen mensen die tegelijk kunnen deelnemen aan een empowerment training van P2O.

U heeft een laag, lang verzuim, u heeft geen boventalligen. U heeft een klein aantal medewerkers in dienst waarvan 1 medewerker boventallig is of langdurig ziek?

De oplossing: De Virtuele Empowerment training.
Met ViCo in Soesterberg, ontwikkeld P2O een E-coachingsomgeving voor coaching en training op afstand. In deze training komen alle aspecten aanbod die ook in de “live” bijeenkomsten aanbod komen.

In de toekomst kunnen de deelnemers aan deze vorm van Empowerment training via internet een groep vormen, waardoor ook zij met gelijkgestemden in contact komen.

Per 15 december aanstaande gaan we van start met de testfase!
De eerste 5 deelnemers kunnen daarom voor €250,– deelnemen (p/d, excl. BTW).

Het Virtuele Empowerment-programma houdt onder andere in:
telefonische intake,
oefenen met knelpunten en leerdoelen uit de intake,
creatief denken,
leren omgaan met tegenslag,
beroepskeuzetest,
competentietest,
vacatures matchen,
CV en sollicitatiebrief,
digitaal solliciteren en netwerken.

Elke week kan de deelnemer een telefonisch gesprek hebben met de coach.

De duur van de training is afhankelijk van een aantal factoren, maar verwacht wordt dat de deelenemer na 5-10 weken regie heeft over de eigen situatie en weet welke stappen er nodig zijn voor een gelukkige en succesvolle toekomst.

Ook deze vorm van training wordt door het UWV gezien als een goede werkgeversinterventie.

 

De Empowerende organisatie: Hoe empowert is uw organisatie?

Meer medewerkers worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheid, initiatief en ontwikkeling. Denk aan Het Nieuwe Werken, nieuwe samengestelde en kleinere teams na een reorganisatie etc. De organisatie waarin zij werken moet daarin wel kunnen faciliteren.

logovrijbaan

De Vrijbaanmethode helpt uw organisatie bij de ontwikkeling van Empowerment.

Met de quickscan onder alle lagen van het personeel en een terugkoppelingsmoment krijgt u een goed inzicht in de mate van empowermentgebieden van uw organisatie/team.

De ontwikkelingsmodules vormen een pakket van trainingen, consultaties en werkprogramma’s om de empowerende kwaliteit van de organisatie te versterken.

Nader kennismaken
Op verzoek verzorgen wij bij bedrijven en instellingen een introductie of workshop in ‘de Empowerende Omgeving’. Mail of bel gerust: christianne@p2o.nl, 06 29010291

De Empowerende Omgeving is een initiatief van REA College Nederland, en wordt in samenwerking met hen onder andere door P2O uitgevoerd.